Shop for cars

Sebastian Vettel, Celina Jade, Shanghai movie set, 1000, 12.04.2012